Skip to main content

Natalie Chernets

Headshot of Natalie Chernets

MBA 2023